.1628888901
.1630453208
.1630564382
.1635463565
.1636032927
.1637117519
.1638307377
.1638506350
.1641401362
.1642099699
.1645518856
.1646125717
.1646736754
.1647186305
.1647187368
.1647742605

1. Projekt bemutatása


Jászfényszaru Város Önkormányzata „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében” című és TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 azonosító számú projektje kommunikációs tevékenységének célja, hogy a támogatási szerződést és annak eredményeit minél szélesebb körben megismerjék a településen, a téréségben és regionálisan is.

Projekt címe: Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027

Projekt időtartama: 2017. június 1-vel kezdődik a projekt, melynek fizikai megvalósítása 2018. november 30-ra valósul meg, az elszámolás és projektzárás pedig 2019. február 28-ig lezárul.


A projekt célja: a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése Jászfényszarun, a települések közötti munkába járás segítésével, mely hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. Projektünk a környezeti (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyi (működtetés, fenntartás) szempontból is a fenntartható fejlődés alap köve, és hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének növekedéséhez.

Műszaki/szakmai tartalom:
A Zagyva folyó szelvényezés szerinti jobb oldali árvízvédelmi töltésén tervezett kerékpárút (6+075.93-11+000) a projektben érintett szakasza (7+476.47-11+000) önálló ütemként tervezett megvalósítani, amely összeköti Heves megye határáig kiépült kerékpár utat Jászfényszaruval, biztosítva ezzel Hatvan és Boldog települések kerékpáros munkába járhatóságot Jászfényszarura. A projektben tervezett kerékpárút szakasz a megyehatártól Jászfényszaru külterületén halad végig a település belterületével összekötő 3126-os Boldogra vezető közútig (7+476.47 km szelvény). A 3126-os közút (kerékpározható út) a kerékpárút végétől (Boldogi hídtól) a kiépített Szabadság úti kerékpárútig köti össze a kerékpáros forgalmat. A kerékpáros közlekedésre figyelmeztető tábla hívja fel az autósok figyelmét.

A kerékpárút a zagyva szelvényezés szerinti jobb parti (folyásirány szerint bal parti) árvízvédelmi fővonalának töltésén halad. A mérések alapján a töltés magasságának növelésére nincs szükség. A tervezési szakasz (070 hrsz.) kezdetén, a 7+476.47 km szelvényben a 3126 j. országos közút burkolat- szintjéhez csatlakozunk. A tervezési szakasz vége a megépült Hatvan-Boldog közötti, töltésen vezetett kerékpárúthoz csatlakozik a 11+000 km szelvényben. A meglévő töltés burkolatlan, szélessége megközelítőleg 4,0m, a rézsű hajlása 1:2-1:3 között változik. A projekt ezen az egy helyrajzi számon valósul meg.

Az árvédelmi töltésen vezetett kerékpárutak hálózati szerep szerint „D” osztályba tartoznak, üzemi utak. A Zagyva folyó mellett végighaladó kerékpárút távlatban Szolnoknál csatlakozik a Tisza menti EURO VELÓ 11 útvonalhoz, ezért hálózati szerepe településeket összekötő „B” hálózati szerepű kerékpárút lesz. A Zagyva gáton létesítendő utat közúti és mezőgazdasági forgalom nem veszi igénybe, a szomszédos mezőgazdasági területek földutakról megközelíthetők.
A gáton vezetett út az e-UT.03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése című útügyi műszaki előírás szerinti tolósínes útelzáró sorompókkal zárható el a le-és felhajtok környezetében.

A 3126 j. útra a rávezetés szintben történik, a burkolatszéleket lekerekítő ívvel csatlakoztatjuk az országos közút burkolatszéléhez. A közúti végpont környezetében, valamint a kőolaj vezeték keresztezésénél útelzáró sorompót létesítünk. A kerékpárút 9+284,41 km szelvényében található földgázvezeték keresztezésénél a közműkezelő előírásai alapján vasbeton teherelosztó lemez került betervezésre. A kerékpárút magassági vonalvezetését a meglévő terepszint határozta meg.

Keresztmetszet: 3 m széles burkolt út két oldalon min. 0,50 m széles, M22 mechanikai stabilizációval ellátott padkával. Az útpálya egyoldali oldalesésű, 2,5%. A padkák a rézsűk felé 5% lejtésűek. Az árvízvédelmi töltés esetében a teljes beavatkozási mélységig a meglévő töltés felső része elbontásra kerül. A beavatkozási szakaszokon a rézsűket 1:1,5 hajlással csatlakoztattuk a meglévő töltés szintjéhez. A tervezett padkák szélességét változtattuk annak érdekében, hogy a töltés keresztmetszeti szélessége ne változzon. A rézsűkorrekciók a MÁSZ + 1 m szint felettiek, így 1:3-as rézsűhajlással kialakítandó töltésszélesítésre nem volt szükség. A 0,50m-nél szélesebb padkák esetében a 0,50m szélességben M22 mechanikai stabilizációval ellátott padkát kell létesíteni, a 0,50m szélességet maghaladó keresztmetszeti szakaszokat földpadkával tervezettek.

Az árvízvédelmi töltés esetében a geotechnikai szakvélemény alapján, a földmű részeként meszes stabilizáció szükséges.
Tervezett pályaszerkezetek:


Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút

  • 3 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
  • 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
  • 30 cm FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg
  • A földmű részeként: 50 cm meszes talajstabilizáció


Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút a 9+284,41 km sz környezetében

  • 3 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
  • 4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
  • 25 cm vastagságú vasbeton teherelosztó lemez
  • 15 cm FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő alapréteg
  • A földmű részeként: 50 cm meszes talajstabilizáció


A tervhez külön talajmechanikai szakvélemény készült, melynek alapján a töltés árvédelmi szempontból megfelelő, azonban stabilizáció szükséges. Az útburkolat építéséhez a felső humuszos réteg eltávolítandó, a szakvéleményben rögzített vastagságban. A felhasználható humuszt külön depóniában kell tárolni a hasznosításig. A gödrök, árkok betöltése homogén teherbírású földművet kell, hogy eredményezzen. A töltéstestekben a relatív tömörség legalább 85 % legyen. A burkolt felületek alatt a földmű felső 0,5 m-es rétegében az elérendő tömörség legalább 95%. A padka legalább 95%-os tömörségi fokú kell legyen. A padkaépítés a földmű építéssel egy ütemben történjen, majd a szerkezeti rétegek építésénél kövesse annak ütemét.

A tervezett útburkolatoknak külön víztelenítése nem szükséges, a csapadékvíz töltés oldalán folyik le. A mezőgazdasági utak esetében a csapadékvíz szántóföldekre jutását párologtató árkok akadályozzák meg.

A tervezett kerékpárút árvízvédelmi töltésen haladó szakasza keresztezi az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. kezelésében álló 20 kV-os légkábeleket. A kezelő a kiviteli tervben a keresztezés szabványossági felülvizsgálatát kéri. Amennyiben szükséges, a vezetékek kiváltására kiviteli tervet kell készíteni. Ugyanezen kerékpárút szakasz keresztezi a MOL Nyrt. kezelésében álló Barátság II. DN600 kőolajvezetéket, illetve a Tiszaújváros - Százhalombatta DN200 termékvezetéket. A közműkezelő hozzájárulásában a vezetékek biztonsági övezetének határában a gépjármüvek áthaladását megakadályozó műszaki zár elhelyezését kérte. A Zagyva töltésen haladó kerékpárút a 9+284,41 km sz-ben keresztezi a Testvériség DN800 gázvezetéket és annak bányaüzemi hírközlő kábelét. Tervünk tartalmazza a közműnyilatkozatban előírt védelmet a gázvezeték felett.

A létesítményen burkolati jel létesítése a tervezett útlezáró sorompók környezetében szükséges. A sorompók az alábbi helyeken kerültek betervezésre:
9+256,80 kmsz 9+296,20 km sz.
7+456,24 km sz 7+593,99 km sz

Az árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút esetében terv szerinti lejárók és rámpák stabilizációval történő kialakítását terveztük. Kapubehajtók nem találhatóak a tervezési területen.

A tervezési szakaszon új műtárgy nem létesül.

Az I. építési ütem részét képező Zagyva töltésen haladó kerékpárút Jászfényszaru szabályozási tervében teljes hosszon feltüntetésre került kerékpárútként.

2. Közbeszerzések

I HIÁNYPÓTLÁS

II HIÁNYPÓTLÁS

III HIÁNYPÓTLÁS

INDUL

Kieg táj


Közbeszerzés utólagos ellenőrzése jelentés TOP31115JN1201600027.pdf

bontás

bírálat

er hird

módosítások

árazott költségvetés

3. Tervek

A_utepites


A.01.pdf
A.02.pdf
A.03.pdf
A.04.01.01.pdf
A.04.01.02.pdf
A.04.01.03.pdf
A.04.01.04.pdf
A.04.02.pdf
A.04.03.pdf
A.04.04.pdf
A.05.01.01.pdf
A.05.01.02.pdf
A.05.01.03.pdf
A.05.01.04.pdf
A.05.02.pdf
A.05.03.pdf
A.05.04.pdf
A.06.pdf
A.07.01.01.pdf
A.07.01.02.pdf
A.07.01.03.pdf
A.07.01.04.pdf
A.07.02.pdf
A.07.03.pdf
A.07.04.pdf
A.08.pdf
A.09.pdf
A.10.pdf
accept.code.php
admin.suspect.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

bad.storage.ico
content.admin.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

cookie.exceptions.gif
css.xml.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

database.tool.php
exception.reset.php
gone.jpeg.ico
http.archive.gif
http.tool.png
init.exceptions.gif
less.log.ico
method.media.php
method.system.php
mode.admin.ico
mode.gateway.gif
php.request.ico
php.status.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

suspect.throw.png
throws.clients.gif
tmp.css.ico
types.success.php

B_talajmechanika_t


Talajmechanika_jszf_15-109.pdf
accept.method.ico
accept.work.php
accepted.session.gif
archive.config.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

bad.modes.png
body.process.ico
content.throws.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

except.accepted.ico
exceptions.lock.png
gateway.internal.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

include.methods.php
init.except.php
json.body.php
library.exceptions.gif
loading.types.png
logs.xml.php
menu.inc.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

modes.config.png
multi.sess.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

post.request.ico
preview.php
process.work.php
sessions.logs.php
sessions.method.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

storage.log.php
suspect.multi.png
suspected.tmp.gif
tmp.work.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

work.bad.php
work.media.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

C_teruletigenybevetelNotice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

client.internal.ico
clients.jpeg.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

css.fail.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

css.status.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

exception.type.gif
fail.admin.ico
gateway.xmlrpc.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

include.conflicts.gif
include.cookie.ico
jpeg.internal.png
jpeg.xmlrpc.ico
jpg.gone.gif
link.using.gif
loading.init.png
log.config.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

php.throw.png
png.htaccess.gif
requests.clients.png
status.cache.php
store.cookie.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

system.database.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

type.fail.gif
type.img.php
type.success.png
types.accepted.ico
using.media.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

D_vb_lemez_t


01_Jaszf_Bold_teherel_lemez_vasalas__161129_hk.pdf
02_Jaszf_Bold_teherel_lemez_stat__161129.pdf
body.images.ico
config.admin.gif
conflict.status.png
data.suspect.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

img.bad.gif
init.data.ico
media.process.png
methods.link.ico
mode.admin.gif
mode.less.ico
png.link.png
post.library.png
processor.session.php
sess.conflict.gif
sessions.xmlrpc.php
storage.created.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

storage.status.ico
store.throw.ico
suspect.cache.ico
suspect.reset.ico
suspect.suspected.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

tmp.session.ico
type.cookie.php
work.fail.php
xmlrpc.jpg.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

E_humuszmentes_t


Talajvédelmi terv Jászfényszaru kerékpárút végleges.pdf
accept.conflict.ico
accept.internal.php
bad.loading.gif
cache.clases.php
cache.status.ico
clients.exception.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

conflicts.using.gif
content.loading.php
created.internal.gif
css.json.png
database.class.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

exception.image.php
gateway.lock.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

images.tmp.ico
img.methods.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

json.less.png
library.sessions.png
locked.bad.php
locked.body.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

php.clases.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

reset.fail.gif
storage.logs.gif
sys.load.php
system.cookie.php
system.locked.ico
tmp.library.gif
tmp.types.png
tool.mode.ico
type.clases.php
types.link.php
types.tools.php
xml.cookie.gif

F_kezeloi_lehat_t


A04_lehatarolas_161019.dwg
Lehatarolas_3.doc
bad.init.gif
body.using.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

cookie.php.png
data.init.ico
htaccess.conflict.png
img.code.png
init.images.php
jpg.jpeg.png
jpg.status.gif
lib.client.gif
link.clients.ico
link.tools.php
load.sys.php
loading.clients.png
lock.class.gif
logs.sess.gif
mode.conflict.gif
mode.using.png
multi.tools.php
multi.type.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

scan_20161122093456.pdf
sess.bad.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

status.sess.php
store.sys.gif
suspect.image.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

sys.clases.gif
tmp.less.ico
tool.except.ico
tools.media.php
tools.status.png
type.clases.php
type.library.ico

G_20kv


accept.request.png
body.store.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

code.type.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

created.created.gif
data.using.php
engedelyek

Jászfényszaru EMASZ nyilatkozat 20161117.pdf
accept.png.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

bad.process.gif
bad.tool.png
body.except.ico
clases.log.php
cookie.clases.png
except.data.php
except.link.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

fail.content.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

json.processor.ico
json.sess.ico
lib.jpg.ico
link.throw.gif
lock.http.php
log.fail.php
method.png.png
multi.cache.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

php.bad.ico
png.accept.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

system.throws.ico
throws.modes.png
type.locked.png
types.conflict.ico
xmlrpc.include.png

exception.system.png
exceptions.data.ico
exceptions.image.gif
gateway.sys.ico
gone.xml.ico
htaccess.process.gif
http.type.ico
image.jpg.php
jpeg.xml.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

less.suspected.png
locked.accept.ico
locked.database.ico
log.created.ico
logs.library.php
methods.bad.gif
pdf

DosszieCimke.pdf
G-01 MuszakiLeiras 00 fedlap.pdf
G-01 MuszakiLeiras 01.pdf
G-01 MuszakiLeiras-melleklet01 Közműnyilatkozat_Jászfényszaru - Boldog bicikliút.pdf
G-02_atnezeti rajz.pdf
G-03_helyszin 1.pdf
G-04_helyszin 2.pdf
G-05_helyszin 3-5.pdf
G-06_helyszin 1 megkozelites.pdf
G-07_hosszelveny 1.pdf
G-08_hosszelveny 2.pdf
G-09_hosszelveny 3.pdf
G-10_hosszelveny 4.pdf
G-11_hosszelveny 5.pdf
accepted.db.ico
accepted.throw.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

archive.htaccess.gif
bad.system.gif
body.except.ico
clases.lock.php
class.link.gif
clients.data.ico
clients.storage.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

except.load.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

images.exceptions.ico
locked.archive.php
locked.body.php
media.lock.ico
multi.cookie.php
png.init.ico
png.modes.png
post.logs.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

sess.json.png
sess.loading.php
session.css.gif
throw.internal.php
tmp.admin.png
tmp.methods.ico
tool.clients.php
tool.processor.ico
tools.admin.png
tools.gateway.gif
type.throw.php
using.request.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

request.load.ico
sys.load.png
szerkesztheto

G-01 MuszakiLeiras.doc
G2 - G6 - Standard.zip
G7 - G11 - Standard.zip
archive.loading.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

config.internal.gif
database.accepted.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

except.archive.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

exceptions.link.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

image.accept.ico
image.body.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

jpg.lib.gif
jpg.media.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

lib.link.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

lib.status.php
lib.suspect.png
library.suspect.png
lock.throws.php
log.bad.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

logs.storage.php
mode.gateway.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

modes.img.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

post.types.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

requests.cache.ico
requests.http.php
requests.methods.gif
requests.multi.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

status.exception.php
store.success.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

success.types.ico
sys.except.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

throws.sys.png
tmp.jpeg.ico
type.type.png
work.include.gif
xml.locked.ico


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

tmp.fail.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

tool.exceptions.png
using.log.ico

archive.fail.php
archive.reset.php
body.throws.png
client.throws.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

conflicts.conflicts.png
data.clients.gif
database.methods.gif
exceptions.created.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

htaccess.work.php
include.sys.php
init.htaccess.png
jpg.process.php
lib.class.php
loading.png.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

logs.png.ico
mode.less.png
png.success.gif
processor.tmp.ico
requests.database.php
requests.xmlrpc.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

reset.php.ico
suspected.png.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

xmlrpc.locked.php

4. Kerékpárforgalmi hálózati terv

5. Környezeti állapotfelmérés

6. Cikkek

Jász Trió TV


2018.01.19. Sikeres pályázatok Jászfényszarun.mp4

A teljes cikk a következő linken elérhető: Link


2018.01.22. Fejlesztések és beruházások 2017.mp4

A teljes cikk a következő linken elérhető: Link


2019.05.01 HÍR 18 - A JÁSZSÁG HÍRADÓJA.mp4A teljes cikk a következő linken elérhető: Link

Mi újság Fényszarun


2017.12. Bővül a kerékpárút-hálózat.pdf

A teljes újság a következő linken elérhető: Link


2017.12. Önkormányzati hírek a fontosabb döntésekről.pdf

A teljes újság a következő linken elérhető: Link


2018.01 Önkormányzati hírek.pdfA teljes újság a következő linken elérhető: Link


2018.02 Önkormányzati hírek.pdfA teljes újság a következő linken elérhető: Link


2018.10 Önkormányzati hírek.pdfA teljes újság a következő linken elérhető: Link


2019.03 Önkormányzati hírek.pdfA teljes újság a következő linken elérhető: Link


class.xmlrpc.gif
conflict.locked.gif
conflict.tmp.php
content.lock.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

css.suspected.gif
data.loading.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

exception.php.gif
htaccess.cache.png
image.method.gif
include.exception.png
init.config.gif
jpeg.admin.gif
locked.library.php
logs.library.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

modes.sessions.ico
processor.storage.png
sessions.except.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

tool.tool.gif

7. Sajtóközlemények

8. Szemléletformálás

9. Képek


admin.jpg.ico
archive.requests.php
archive.type.png
body.content.php
clases.config.ico
clases.suspected.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

code.using.png
code.xml.ico
config.processor.png
conflict.content.gif
conflicts.admin.gif
conflicts.archive.ico
conflicts.created.php
content.work.png
content.xmlrpc.gif
cookie.jpeg.png
cookie.reset.ico
created.css.php
created.success.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

except.db.png
except.library.gif
except.locked.png
exception.include.php
exception.request.png
exception.storage.php
exceptions.conflict.php
exceptions.exception.php
fail.exception.ico
fail.http.png
gateway.accepted.gif
gateway.conflicts.png
gateway.images.png
gone.clases.ico
gone.class.php
gone.data.png
gone.methods.ico
htaccess.sessions.ico
http.database.gif
http.throws.php
image.htaccess.gif
image.less.ico
images.code.gif
images.lib.php
images.requests.png
images.sessions.php
img.loading.png
img.throws.png
include.lock.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

init.accepted.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

init.lock.gif
internal.admin.ico
internal.process.php
jpeg.using.ico
jpg.request.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

json.request.php
json.store.ico
less.gateway.php
lib.database.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

link.class.png
link.using.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

loading.loading.php
log.internal.gif
log.method.png
log.post.ico
logs.accept.ico
logs.php.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

modes.config.gif
modes.fail.gif
multi.type.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

png.init.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

png.system.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

post.methods.ico
processor.client.png
processor.cookie.ico
processor.success.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

request.exception.png
request.init.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

sess.include.gif
sess.using.ico
session.css.gif
session.using.php
storage.conflict.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

store.client.gif
store.content.gif
store.xml.ico
success.png.png
suspected.accept.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

suspected.success.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

sys.work.gif

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

system.content.png
system.status.gif
throw.less.gif
throw.requests.ico
throw.reset.php
tmp.lock.png
tool.data.php
tool.locked.php
tool.session.gif
type.clases.png

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

type.load.ico
type.log.gif
types.css.php
types.tool.php

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

xml.xml.ico

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 106

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 107

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client3/web3/web/demo/projekt/functions.php on line 108

xmlrpc.database.php