1. Projekt bemutatása


Jelen fejlesztés célja a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal csatlakoztatása az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez.
Ennek keréteben valósul meg: Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása. Önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja. A meglévő szakrendszerekből az áttérést az ASP szakrendszerekbe részben helyi erőforrásokkal, részben külső szakértőkkel kívánjuk megoldani. A projekt megvalósulásától várjuk a közigazgatás minőségi színvonalának javulását, az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulást.

2. Képek