Szakmai konzultáció

Ügytípus:

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ 

Eljárás ismertetése:

Jászfényszaru Város Polgármesterével/Főépítészével szakmai konzultációt kell lefolytatni a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.14.) rendelet 18. § -ban (továbbiakban: önkormányzati rendelet) foglaltak szerint:
 

(1)        Szakmai konzultációt kell lefolytatni Jászfényszaru közigazgatási területen tervezett építési tevékenység megkezdése előtt – független annak építési engedélyezési, egyszerű bejelentési, vagy építési engedély nélkül végezhető voltára.

(2)        Szakmai konzultáció kötelezettségével érintett a település teljes közigazgatási területe.

(3)        A szakmai konzultáció általános szabályai:

a)         A szakmai konzultáció lefolytatása a települési főépítész, vagy – jelenlétének hiányában – a Polgármester feladata.

b)         A szakmai konzultációt a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező írásban kezdeményezi az alábbi tartalmi követelménnyel:

ba)      tervezett tevékenység területi beazonosítása (hrsz., cím),

bb)      tervezett tevékenység rövid leírása,

bc)       fotók a közterület felőli arculati megjelenés bemutatásához,

bd)      beépítési koncepció vázlatos bemutatása.

c)         A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben az alábbiak kerülnek rögzítésre:

ca)       a tervezett tevékenység helyszínét érintő – településképi rendeletben szereplő – településképi követelmények,

cb)       felvetett javaslatok,

cc)       a települési főépítész, vagy a Polgármester lényegi nyilatkozata.

A Polgármester a benyújtott kérelmet és mellékleteit a bejelentési eljárás során településképi szempontból meghatározó területen a közterület felől látszó építési tevékenység esetében a főépítész szakmai álláspontjára alapozva bírálja el.
 

Az ügyet intéző osztály:

Főépítészi Iroda

Ügyfélfogadás helye:

5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. II.emelet Telefon: (57) 520-115
E-mail: foepitesz@jaszfenyszaru.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16:30 óra között
Kedd: 8-12
Péntek: 8-12 óra között

Ügyintéző/k:

Varga Béla – városi főépítész
Kiss Katalin irodavezető, Benke Judit  ügyintéző

Ügyintézési határidő:

15 nap (a konzultáció időpontjáról 5 napon belül telefonon, vagy e-mailben értesítjük)

Az ügyintézés díja:

Az ügyintézés díjtalan.

Letölthető dokumentumok:

kérelem nyomtatvány

Benyújtandó dokumentumok:

A szakmai konzultáció kérelem és a mellékletét képező  dokumentáció, melynek tartalma a fentebb letölthető kérelem nyomtatvány szerinti.

Az építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban, vagy elektronikusan kell benyújtani.

Településképi véleményezési eljárás

Ügytípus:

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS 

Eljárás ismertetése:

Jászfényszaru Város Polgármesterénél településképi véleményezési eljárást kell indítani a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.14.) rendelet 19. § -ban (továbbiakban: önkormányzati rendelet) foglaltak szerint:
 

(1)        Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében nem szereplő, építési engedélyhez kötött építési tevékenységek esetében, a (2) bekezdés területi hatályával.

(2)        Településképi véleményezési eljárással érintett a település teljes közigazgatási területe.

(3)        Településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni homlokzati változással nem járó, kizárólag belső átalakítási munkákra vonatkozó, engedélyköteles építési tevékenységek esetén.

 

A Polgármester a benyújtott kérelmet és mellékleteit a véleményezési eljárás során településképi szempontból meghatározó területen a közterület felől látszó építési tevékenység esetében a főépítész szakmai álláspontjára alapozva bírálja el.
Az önkormányzati rendelet 18. § szerint a teljes közigazgatási területen a szakmai konzultáció kötelező, valamint az ingatlanra vonatkozó helyi településrendezési előírások tartalmáról - ingatlan beépíthetőségéről - településkép-védelmi tájékoztatás beszerzése is szükséges.

Az ügyet intéző osztály:

Főépítészi Iroda

Ügyfélfogadás helye:

5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. II.emelet Telefon: (57) 520-115
E-mail: foepitesz@jaszfenyszaru.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16:30 óra között
Kedd: 8-12
Péntek: 8-12 óra között

Ügyintéző/k:

Varga Béla – városi főépítész
Kiss Katalin irodavezető, Benke Judit  ügyintéző

Ügyintézési határidő:

15 nap

Az ügyintézés díja:

Az ügyintézés díjtalan.

Letölthető dokumentumok:

kérelem nyomtatvány

Benyújtandó dokumentumok:

A településképi véleményezési kérelem és a mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentáció, melynek tartalma a fentebb letölthető kérelem nyomtatvány szerinti.

Az építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban, vagy elektronikusan kell benyújtani.

Településképi bejelentési eljárás

Ügytípus:

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 

Eljárás ismertetése:

Jászfényszaru Város Polgármesteréhez településképi bejelentést kell tenni a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.14.) rendelet 21. § -ban (továbbiakban: önkormányzati rendelet) foglaltak szerint:
 

(1)        Településképi bejelentési eljárással érintett, a (2) bekezdés területi hatályával – a nyilvántartott műemléki értéket, vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez, vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével:

a)         az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő építési engedélyhez nem kötött építési tevékenység,

b)         építmények rendeltetésének megváltoztatása, valamint

c)         reklámok és reklámhordozók elhelyezése.

(2)        Településképi bejelentése eljárással érintett:

a)         az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a település – a Rendelet 3. melléklete szerinti – településképi szempontból meghatározó területe, valamint

b)         az (1) bekezdés c) pontja tekintetében a település teljes közigazgatási területe.


A Polgármester a benyújtott kérelmet és mellékleteit a bejelentési eljárás során településképi szempontból meghatározó területen a közterület felől látszó építési tevékenység esetében a főépítész szakmai álláspontjára alapozva bírálja el.
Az önkormányzati rendelet 18. § szerint a teljes közigazgatási területen a szakmai konzultáció kötelező, valamint az ingatlanra vonatkozó helyi településrendezési előírások tartalmáról - ingatlan beépíthetőségéről - településkép-védelmi tájékoztatás beszerzése is szükséges.

Az ügyet intéző osztály:

Főépítészi Iroda

Ügyfélfogadás helye:

5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. II.emelet Telefon: (57) 520-115
E-mail: foepitesz@jaszfenyszaru.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16:30 óra között
Kedd: 8-12
Péntek: 8-12 óra között

Ügyintéző/k:

Varga Béla – városi főépítész
Kiss Katalin irodavezető, Benke Judit  ügyintéző

Ügyintézési határidő:

15 nap

Az ügyintézés díja:

Az ügyintézés díjtalan.

Letölthető dokumentumok:

kérelem nyomtatvány

Benyújtandó dokumentumok:

A településképi bejelentési kérelem és a mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentáció, melynek tartalma a fentebb letölthető kérelem nyomtatvány szerinti.

Az építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban, vagy elektronikusan kell benyújtani.