1246-1900. közötti időszak eseményei

1246 körül

 • A jászok betelepedése Magyarországra.

1433

 • A település nevének első írásos említése.

1557

 • Jászfényszaru pusztulása

1632 körül

 • Megindul a visszatelepedés a településre.

1692

 • Elkezdődik az anyakönyv vezetése.

1702

 • A Római Katolikus templom átépítése befejeződik.
 • I. Lipót zálogba adja a Jászságot.

1703-1711

 • A jászok részt vesznek a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcban.

1745     

 • Jászok és kunok visszavásárolják Mária Teréziától ősi szabadságukat, melyet redemptiónak nevezünk.

1752     

 • Vendégfogadó épül.

1759     

 • Felépül a templom mellékhajója.
 • Letelepedési engedélyt kapnak a cigányok.

1768     

 • Új templomtorony épül.

1769     

 • Szentcsalád-szobor készül.

1827     

 • Új tanácsháza épül.

1831     

 • Mezővárosi rangot kap a település.

1872     

 • Jászfényszaru visszaminősítése nagyközséggé.

1873     

 • Hatvan-Szolnok vasútvonal átadása a forgalomnak.

1876     

 • Eltörlik jász kiváltságokat. Létrejön Jász-Nagykun-Szolnok megye.

1880

 • Temetői kápolna, keresztút és hat tantermes leányiskola épül.
1901-1989. közötti időszak eseményei

1903     

 • Elkészül a vasútállomás épülete.

1912     

 • A templom tornyát villámcsapás éri.

1913     

 • Felavatják a nyolc tantermes fiúiskolát. Elkészül az újjáépített templomtorony.

1925     

 • Megépül a Homok-tanyai iskola.

1927     

 • Elkészül a Vasút tanyai iskola.

1928     

 • Villany bevezetése a településre.

1930     

 • Megalakul a Tejszövetkezet.

1930-33 között

 •  Megépül a kövesút.

1934     

 • Márkus Mária óvónő magánóvodát nyit.

1937     

 • Megnyílik a jászfényszarui Filmszínház.

1959     

 • Termelőszövetkezetek megalakulása.
 • Magánóvoda államosítása (1. sz. óvoda)

1962     

 • Felépül a 2. sz. óvoda.

1963     

 • Takarékszövetkezet megalakulása.

1964     

 • Új sportpálya épül.
 • Létrejön a Béke Tsz. a Zöldmező és a Petőfi Tsz. Egyesüléséből.

1965     

 • Egészségház átadása.

1966     

 • Új művelődési ház avatása.

1968     

 • A párt és a tanácsház új épületének avatása.

1969     

 • Felépül a Takarékszövetkezet irodaháza.
 • Megkezdődik a termelés a Budapesti Kalapgyár helyi üzemében.

1970     

 • Új Tüzép-telep épül.

1971     

 • Elkészül a Posta új épülete.
 • Befejezik a futópályával övezett labdarúgópálya építését.
 • Elkészül a Tűzoltószertár.

1972     

 • Átadásra kerül a 18 tantermes modern iskola.

1973     

 • Megalakul a víztársulás.
 • Létrejön az Öregek Napközi Otthona.

1974      

 • Elkészül a plébánia új épülete.
 • Üzemel a Vízmű.

1979     

 • Üzemel a gázcsere telep.
 • Felépül az Orion gyár 7-es gyáregységének első üzemcsarnoka.

1983     

 • Helytörténeti gyűjtemény átadása.

1986     

 • Benzinkút üzembe helyezése.

1987     

 • Új orvosi rendelő épül.

1989     

 • Új gyógyszertár épül.
 • II. világháborús emlékmű avatása.
1990-1999. közötti időszak eseményei

1990     

             

             

 

             

             

             

 • Megalakul a Cserkészcsapat.
 • A Nagyközségi Tanács „Jászfényszaru az Oktatásért” Alapítványt létesít.
 • Mi újság Fényszarun? c. helyi lap megjelenése.
 • Ünnepélyes keretek között megkezdődik a munka a Samsung Electronics-Magyar Rt. Gyárában.
 • A nagyközség zászlajának avatása.
 • Felújított szökőkút átadása.
 • Megalakul Jászfényszaru Önkormányzata.

1991        

 

 

 

             

 • Elkészül Jászfényszaru címere.
 • Megalakul a Jászsági Önkormányzatok Érdekképviseleti Szövetsége.
 • Új ravatalozó épül.
 • Megalakul a Jászfényszarui Cigány Demokratikus Egyesület.
 • Környezetvédő Egyesület alakul.

1992     

             

             

             

             

             

             

             

 • Megkezdődik a gázvezetékek lefektetése.
 • Kétéves szakiskolai képzés indul.
 • Diamor-Hungary osztrák-magyar cég új csarnokának avatása.
 • Megkezdődik a munka a Zenit Ruházati Kisszövetkezet jászfényszarui telephelyén.
 • Önkormányzati tulajdonba kerül az egykori községi vendéglő (Kaszinó Étterem).
 • Átadásra kerül a tanuszoda és az új tornaterem.
 • Az Orion 7. sz. gyáregységéből létrejön a Thermotechnika Kft. és Jászfény Kft..
 • Elkészül a II. világháború áldozatainak nevét is megörökítő két márványtábla.

1993    

             

            

 • Január 1-től Jászfényszaru városi cím viselésére jogosult.
 • Április 2. Ünnepélyes városavatás.
 • Megalakul a Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi csoportja, a Fényszarui Cigányok Független Érdekegyeztető Szervezete, a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE), a  Vakok és Gyengénlátók Szövetségének helyi szervezete és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság. Helytörténeti kutatócsoport alakul a FÉBE kezdeményezésére.

1994     

               

 • Megalakul a 48-as Gazdakör.
 • A Megyei Bíróság bejegyzi a „Jászfényszaruért” Alapítványt, Játszótér létesül a Templomkertben.

1995           

 

 

 

 

 • Megalakul az Erdőbirtokosi Társulat.
 • A Redemptio 250. évfordulója tiszteletére emléktáblát avatnak az Általános Iskolában valamint a Városháza bejáratánál.
 • Új játszótér létesül az Orvosi Rendelőnél.
 • Kiépül a telefonhálózat.
 • Átadásra kerül a Jászfényszaru-Boldog összekötő út.

1996           

 

 

 

 • A FÉBE keretében megalakul a Szűcs Mihály Huszárbandérium.
 • Megkezdődik a kukás rendszerű szemétszállítás.
 • Id. Bedekovich Lőrinc geometra tiszteletére kopjafát emeltek Templomkertben.
 • Megtartották a Hét Vezér fa névadó ünnepségét.

1997          

 • Befejeződött a Kaszinó Étterem bővítése, felújítása.
 • A Samsung Electronics-Magyar Rt. jászfényszarui gyárában elkészül az egymilliomodik színes televízió.
 • Megkezdődött a szennyvízhálózat kiépítése.

1998          

 • Megkezdődik a jászfényszarui templom műemlék orgonájának felújítása.
 • Jászfényszarun rendezik a Jászok világtalálkozóját a redemptió tiszteletére.
 • Megtörténik a Pusztamonostorral közös beruházásban épülő szennyvíztisztító műszaki átadása.

1999   

 • Megalakul a Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhely a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság tagozataként.
 • A Tavaszi Hadjárat országos emléktúra részeként megrendezik az 1849-es Hatvani csata imitációját.
 • Befejeződik a kábeltévé-hálózat kiépítése Jászfényszarun.
2000-2009. közötti időszak eseményei

2000       

 • Újra működésbe lép a Polgári Őrjárat.
 • Megtörténik az Ipari Park alapkőletétele.

2001        

 • Jászfényszaru Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága Kapcsolatok napjára hívja Bors község, Szuhafő és a lengyelországi Zakliczyn település vezetőit és képviselőit. A résztvevők kulturális együttműködési szándéknyilatkozatot írnak alá.
 • Sor kerül Zakliczyn és Jászfényszaru között a testvérvárosi szerződés aláírására.
 • Megkezdődnek a szennyvízcsatorna-építés II. ütemének kivitelezési munkálatai.
 • Felavatásra kerül a Díszkút.
 • Megtörténik a Szabadság úti Kastélyépület műszaki átadása.

2002       

 • Felavatásra kerül a Tanítók Emlékműve.
 • Teleház nyílik Jászfényszarun.
 • Megtörténik a Penczner Pál Terem ünnepélyes átadása a Szabadság úti Kastély-épületben.

2003       

 • Befejeződik a Postahivatal felújítása.
 • Elkészül a tízmilliomodik Samsung-tévé a jászfényszarui gyárban.
 • Megalakul a Jóbarátok Ifjúsági Klub a FÉBE keretein belül.

2004        

 • A Rendőrőrs a Fürst Sándor utcai új irodába költözik.
 • Tisztán Európába! – takarítás a város utcáin, közterein, külterületeken.
 • Az Egri Főegyházmegye 1000 éves évfordulója tiszteletére Szent István – domborművet helyeznek el a templom külső falán.
 • Megalakul a Jászsági Többcélú Társulás.

2005       

 • Civil Fórum alakul Jászfényszarun.
 • Felavatásra kerül a Megbékélés emlékműve.
 • Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása.
 • A felújított Rimóczi-kastély ünnepélyes átadása.

2006       

 • A felújított, kibővített Sárga Iskola ünnepélyes átadása.
 • Jászfényszaruról 40 fős kontingens vesz részt Szelevényben az árvízvédelmi munkálatokban.

2007       

 • Samsung Electronics Zrt új egységgel növeli gyárát.

2008

 

 • Megrendezésre került az I. Magyarországi Tarlófesztivál.
 • Információs táblákat helyezett ki az Önkormányzat Jászfényszarun.
 • Dombormű avatás a Városházán a település első írásos említésének 575. évfordulójára.
 • A Szociális Munka Napján Jászfényszaru Város Önkormányzata a „Idősbarát önkormányzat „kitüntető címet kapta.
 • Jászfényszarun 100%-os lett a csatornahálózat kiépítettsége.
 • Zsámboki László: Jászfényszaru diáksportjának története című könyv ünnepélyes bemutatójára került sor a Városházán.

2009

 • Az önkormányzat bérlakásokat adott át Jászfényszarun.
 • A Franciaországi Faluházak Szövetségének delegációja járt Jászfényszarun.
 • A Moduslink Magyarország Csomagolási Kft. technológiai csarnokot épített az ipari parkban.
 • A FÉBE és a Városi Könyvtár megrendezte az I. Múzeumok Éjszakáját Jászfényszarun, a tájházban.
 • Hat új kövesúttal gazdagodott a város.
 • A Szivárvány Óvoda elnyerte a Zöld Óvoda megtisztelő címet.
 • Vidékfejlesztési konferencia zajlott a Rimóczi kastélyban Bors és Zakliczyn testvérvárosok delegáltjai részvételével.
 • Megrendezésre került az I. Amatőr fogathajtó verseny Jászfényszarun.
 • Átadásra került a pályázati pénzen épített kerékpárút.
 • Az Iglice Gyermeknéptánc Együttes vendégül látta a Zakliczynből érkező Kis Szögecskék néptánccsoportot.
 • Megszületett a Jászfényszarui Vállalkozói Klub.
 • A Fényszaruiak Baráti Egyesületének 15 éve című kiadvány ünnepélyes bemutatójára került sor a Városháza dísztermében.
 • Felújításra került a sportpálya.
 • Gáspár Imre I. osztályú sakkozó vezetésével sakkszakkör indult, megrendezésre került az I. Jászfényszarui sakkbajnokság a művelődési házban.
2009. év utáni időszak eseményei

2010

 

 • Jászfényszarun 200 fő megváltozott munkaképességű jutott munkához, az M-V Consulting Kft. segítségével.
 • A Városi Könyvtár a nyertes TIOP 1.2.3.-08/1. pályázatnak köszönhetően 4 felhasználói géppel áll az olvasók rendelkezésére.
 • Megalakult Jászfényszarun az Esélyegyenlőségi Fórum.
 • Kiállítást rendeztek a 20 éves Mi újság fényszarun? híranyagából, a Magyar Sajtó Napján.
 • Győriné Dr. Czeglédi Márta a Köz Szolgálatért Érdemjel arany fokozatát kapta.
 • Az ipari park új üzemcsarnokának ünnepélyes átadására került sor.
 • Új gyógyszertár nyílt Jászfényszarun Fény Patika néven.
 • Jászfényszarun átadásra került a második játszótér.
 • Magyar művek fesztiválján ezüstérmes lett a Napsugár Ifjúsági Színpad előadása.
 • A Védőnői Szolgálat 95. évfordulóját ünnepelte.
 • Lezajlott a „Nagyiskola” komplex fejlesztése, felújítása (ÉAOP-4.1.1/2F-2009-00013) kiviteli munkáinak műszaki átadás-átvétele.
 • Az önkormányzat újra elnyerte az Ifjúságbarát Önkormányzat kitüntető címet.
 • Sor került az ÉAOP-5.1.1/E-09-2009-0005 számú Közösségfejlesztési akciók Jászfényszarun - II. ütem c. pályázat nyitórendezvényére.
 • Jászfényszarun 30 fővel megalakult a polgárőr-egyesület Székely Bertalan vezetésével.
 • Ifjúsági Konzultációs kör alakult fiatalok bevonásával.
 • Új koreai cég, a SUNGJU EUROPE KFT. települt az Ipari Parkba.
 • Újabb nyertes pályázat „Jászfényszaru Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” címmel.
 • A Jászfényszarui Ipari Centrum KFT. kapta „Az év befektetőbarát ipari parkja” címet 2010-ben.

2011

 

 • Kovács Andrásné színjátszó-rendező Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjat vett át.
 • Formációs Táncok Első Régiós Seregszemléjére került sor Jászfényszarun, a Petőfi Művelődési Házban.
 • 45 év után teljesen megújult a Petőfi Művelődési Ház.
 • Megújult a Vadászház.
 • 25 éves lett a jászfényszarui nagyharang.
 • Átadásra került a Pannon Pajzs településvédelmi rendszer.
 • A BLNT nyerte a Jászsági Civil Vándordíjat.
 • Nyertes pályázatok: Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségében TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0182 és Első lépések Jászfényszarun –TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0076.
 • Kemenceavató az új kenyér ünnepén a FÉBE szervezésével.
 • A Szociális város rehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért című projektben szereplő úthálózat átadásra került.
 • Megrendezték a Kalapgyári dolgozók I. találkozóját.

2012

 

 • Új cégek az Ipari Parkban: Sangjin Micron Hungary Kft. és Seong Ji Electronics Hungary Kft.
 • Megalakult a kamarakórus és a Baba-Mama Klub, valamint Olvasókör alakult Gondolatolvasók névvel a Városi Könyvtár olvasóiból.
 • Megrendezésre került „Bőröndbe zárt sötétség” címmel a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületének és helyi szervezetének ismeretterjesztő programja.
 • Felavatásra került a Mindszenty József emlékkő és a Trianoni emlékmű.
 • Megrendezésre került az I. Díjugrató verseny Jászfényszarun.
 • Az „Első lépések Jászfényszarun” című projektben résztvevők megkapták a szakképesítő bizonyítványt.
 • Nemzetközi színvonalú szabadidőpark került átadásra Jászfényszarun az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 pályázat támogatásával.
 • Jászfényszaru 2012-ben elnyerte a megyei települési környezetért díjat.
 • Technológiai fejlesztést hajtottak végre a postán.
 • A „Települési környezetért” kitüntető címet adományozták önkormányzatunknak Szolnokon.
 • Szabó László: Az életem volt a futball című könyve bemutatásra került.
 • Befejeződött a Szentháromság oszlop restaurálása, megújult a Szent Család szobor és a kápolna előtti tér.
 • Akkreditált felnőttképzési intézmény lett a BLNT.
 • Nyertes pályázat: Oktatási intézmények újbóli együttműködése (TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0191)
 • 30 éves lett a GAMESZ és az Őszirózsa Nyugdíjasklub. 50 éves lett a Szivárvány Óvoda.
 • Jászfényszarui polgármesterrel írta alá a megállapodásokat a megyei kormánymegbízott, a kormányablak létrehozásáról.
 • Elkészült a buszmegálló a EAOP-3.1.4/A2010-0002 pályázat keretében.
 • A GYEA EU Élelmiszersegély 2012 című pályázat jóvoltából EU élelmiszer csomag érkezett.
 • Különleges időkapszulát leltek a templomtorony keresztjében.
   

2013

 • 20 éves lett a város.
 • Megalakultak a járási hivatalok.
 • Közös önkormányzati hivatal alakult (Jászfényszaru és Pusztamonostor).
 • Hévízi kút fúrása kezdődött.
 • Angol- magyar videokonferencia zajlott a Városi Könyvtárban.
 • Megrendezésre került a XX. FÉBE bál.
 • Megalakult a katolikus karitász Jászfényszarun.
 • Visszahelyezésre került a Templom keresztje.
 • Új maxi fitneszpark épült.
 • Felavatásra került a zenepavilon. Bemutatásra került a Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége című könyv.
 • Megtörtént a Cigányzenész emlékmű avatása Mága Zoltánnal.
 • Felavatásra került Litkei Antal prépost emléktáblája.